Er du klar til 1. juli hvor de nye regler for lov om tidsregistrering træder i kraft?

Software og apps til overholdelse af lov om tidsregistrering

Det er ved at være lige oppe over! 1. juli træder den nye lov om tidsregistrering i kraft i Danmark, så det kan praktisk taget kun gå for langsomt med at implementere effektive systemer for at sikre compliance. De nye lovkrav om tidsregistrering er designet til at beskytte medarbejdernes rettigheder ved at sikre, at arbejdstid og hviletider overholdes korrekt, og det inkluderer løbende registrering, som skal opbevares i mindst fem år.

Undgå administrative byrder

Brug af god software til tidsregistrering gør det muligt for virksomheder at leve effektivt op til de nye regler uden oplevelsen af større administrative byrder. Flere systemer giver mulighed for at tilpasse tidsregistrering efter specifikke behov i virksomheden. Det kan fx være forskellige medarbejdertyper og forskellige arbejdstider.

Minimer klientforvirring ved timeregistrering

Uni-tel og Totalview tilbyder effektive systemer, som er nemme at implementere og enkle og lette at bruge. Brugervenligheden og bekvemmeligheden er væsentlig, fordi mange medarbejdere skal tage systemerne til sig og gøre dem til en naturlig og ikke belastende del af deres daglige rutine.

Uni-tel og Totalview er desuden gået skridtet videre og har gjort det muligt at integrere tidsregistrering i telefonsystemet. På den måde undgår medarbejderne at logge ind flere gange, men kan klare timeregistreringen, når de alligevel logger på telefonen. Det mindsker klientforvirring – når medarbejdere skal logge på flere systemer ved siden af hinanden – og minimerer risikoen for fejl og forglemmelser.

App til tidsregistrering

App til timeregistrering tilbyder endnu en lag af bekvemmelighed og effektivitet. Medarbejdere kan registrere tid, kørsel, udlæg, og andre relevante aktiviteter direkte fra deres smartphones, hvilket er ideelt for dem, der arbejder ude i felten eller skifter arbejdssted løbende gennem ugen eller måneden. Appen fra Uni-tel og Totalview er supernem at bruge og kan tilpasses alle typer af virksomheder. Læs om Uni-tel’s tidsregistrering app.

Datasikkerhed

Når du vælger et system til håndtering af de nye regler er det, naturligvis, vigtigt, at datasikkerheden er i top. Uni-tel og Totalviews løsning er cloudbaseret og opbevarer alle data i et dansk datacenter. Dermed bliver det svært at være mere sikker.

Lov om tidsregistrering

Den nye lov om tidsregistrering er resultatet af en afgørelse fra EU, som hidrørte Deutsche Bank i Spanien. En spansk fagforening, CCOO, argumenterede for, at Deutsche Bank skulle have et system til at registrere arbejdstid for at sikre overholdelse af arbejdstidsregler. Siden er det blevet til en lov, som altså nu påvirker stort set alle danske lønmodtagere og danske virksomheder.